Sveiseteknologi

Kiwa Teknologisk Institutt har et stort fagmiljø innen sveising og sveiseteknologi. Vi tilbyr tredjeparts veiledning innen sveising og sveiseteknologi, bistår ved kvalifisering av sveiseprosedyrer og tilbyr opplæring av sveisere.

Sikkerhet ved sveising

Sveising kan forårsake yrkesskader og brann. Arbeidsmiljøloven og forskrift om internkontroll (HMS-forskriften) krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet. Kiwa Teknologisk Institutt tilbyr veiledning og kurs innen risiko og sikkerhet, HMS og miljøledelse. Vi utfører blant annet risiko og sårbarhetsanalyser for bedrifter og tilbyr kurs og sikkerhetsopplæring i sikker-jobb-analyse (SJA).

Sveiseprosedyrer

Våre medarbeidere kan bistå din bedrift med:

  • Veiledning innen standarder og spesifikasjoner for sveising
  • 3djeparts bevitnelse ved oppsveising av en sveiseprøve
  • 3djeparts godkjennelse av sveisedokumentasjon (WPS, WPQR)
  • Testing av sveiseprøver i våre laboratorier

Testing av sveiseforbindelser

I samarbeid med et akkreditert laboratorium utfører vi destruktiv testing av sveiseforbindelser. Vi utfører mekanisk testing (strekk, trykk, slag og bøy) og korrosjonstesting.

Kurs og opplæring innen sveising og sveiseteknologi

  • Sveiseteknikk
  • Fagkurs i sveis og materialteknologi
  • Internasjonal sveiseinspektør

Se alle våre kurs i sveising og materialteknologi her.

Internasjonalt anerkjent utdanning innen sveiseteknologi

Hvert år utdanner vi flere hundre sveisere ved våre kurssentre. Kursene våre som utdanner internasjonale sveisekoordinatorer og sveiseinspektører er godkjent i henhold til retningslinjer fra International Institute of Welding (IIW).

 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.