Strukturanalyse og FEM beregninger

Våre erfarne seniorkonsulenter på strukturanalyse og FEM beregninger utfører ulike oppdrag innen strukturanalyse. Vi gjør både verifikasjon av beregninger som tredjepart og grunnberegninger på nye eller endrede konstruksjoner. Laster fra vind, bølger, snø, vibrasjoner og generelle laster inngår i beregningene som gjøres. 

Våre konsulenter har sterk teoretisk kompetanse og lang praktisk erfaring fra industri og konsulentvirksomhet. Konsulenten jobber jevnlig på prosjekter der simulering for nybygg eller undersøkelse av struktur etter skade er sentrale oppgave. Materialforståelsen er koblet inn mot vår testlab for metalliske materialer som er akkreditert i henhold til ISO 17025.  

Strukturanalyse

Hva er Strukturanalyse og FEM

Strukturanalyse er bestemmelse av effekten av laster på fysiske konstruksjoner og deres komponenter. Strukturanalyse kan benyttes på ulike byggverk såsom containere, rammer, fagverk, master, tanker, beholdere o.a. og som skal motstå ulike laster og trykk, lineære som ikke-lineære. Strukturanalysefaget omfatter fagfelter som matematikk, materialteknologi, statikk, dynamikk og mekanikk. Resultatene fra analysen brukes til å bekrefte og avdekke svakheter og lastbildet i strukturene. Dette er en av de mest sentrale oppgavene i planlegging og konstruksjon av strukturer og inngår i hele prosessen fra design til ferdig produkt.

Hvorfor velge Kiwa TI?

  • Erfarne konsulenter med lang praktisk erfaring
  • Rask levering og høy kvalitet på leveransene
  • Bredt fagmiljø som kan ta hånd om ulike oppgaver
  • Sterk og kvalitetsbevisst organisasjon
 
Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.