Plast & kompositter

Kiwa Teknologisk Institutt tilbyr veiledning og opplæring innen plast og kompositter. Vi tilbyr også testing i forbindelse med produktutvikling, skade- og havariundersøkelser.

Materialer av plast og kompositter får stadig større betydning for norsk økonomi. Kompositter har spesielle egenskaper som gjør dem godt egnet til produkter hvor det er krav til styrke og lav vekt. Plast er et materiale med lang levetid som egner seg godt til blant annet konstruksjoner som skal være i kontakt med vann over lengre tid.

Mekanisk og kjemisk testing av plast og kompositter

 • Strekk
 • Trykk
 • Slag
 • Dynamisk
 • Utmatning
 • Statisk
 • Mikroskopi
 • IR analyser
 • Termisk- og kjemisk analyse

Veiledning innen plast & kompositter

 • Valg av materialer, plast og kompositter, plastteknologi og plastsveising
 • Material- og produktspesifikasjoner
 • Kontroll og inspeksjon
 • Skadeforebygging og skadeanalyser
 • Miljøspørsmål knyttet til kompositter
 • Produktutvikling

Kurs og opplæring i plast og kompositter

Gjennom åpne kurs og skreddersydd opplæring ønsker vi å bidra til at flere i bransjen får kunnskap om når plast og kompositter egner seg som materiale.

 • Sertifikatgivende kurs iht NS 416 plastrør-sveising innen metoden speil- og elektromuffe (vann)+ tillegskurs i gassrørsveising.
  Samt tråd-, ekstruder- og plastmembran-sveising iht NS-EN 13067
 • Sertifiserende kurs innen plastrør-sveising for rørleggere som skal legge vann- og gassrør av plast for kommuner og lignende.

Alle våre kurs i plastsveising finner du her.

 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.