Miljøprøving og testing av produkter

Miljølaboratoriet på Kongsberg utfører testing av produkter gjennom hele produksjonsprosessen, fra utvikling til kvalifisering og godkjenning.

Utstyrsparken er omfattende og dekker de fleste krav innen mange høyteknologiske industrier. Våre medarbeidere har svært lang erfaring innen kravspesifisering, produktdesign, testplaner og testing.

Vi utfører følgende tester:

Testparametre - dynamiske klimatiske prøver

   
Tester: Testparametre:
Temperatur/fuktighet -70 til +95 °C, 10-95 % RH
Kammer: 1000 1,27 m³
   
Temperatur/fuktighet/lavt trykk -70 til +125 °C
1-760 torr. Kammer: 500 L
   
Temperatur/shock -80 til +200 °C, Kammer: 80 L
   
Korrosjon, salttåke +20 til 55 °C, Kammer: 450 L
   
Termisk vakuum -150 til +150 °C. <10-6 torr.
Renhetsklasse: 100 000
Kammer: Ø 1000 mm.
Dybde: 1500 mm.
   
Temperatur/vibrasjon -70 til +150°C, 5-2000 Hz
Kammer: 1 700 L og 1 000 L
   
Vibrasjon: 5-2500 Hz, 2.0 m/s, 100g (sinus)
70 gms (random)
Kraft: 71 kN (random), 80 kN (sinus)
   
Støt: 1 000 gms. Kapasitet: 90 kg
   
Bump: 15-40 g, 6 ms. Kapasitet: 113 kg

Rådgivning

  • Kravspesifikasjoner, designkrav, testplaner med mer.
  • Konstruksjonsveiledning
  • Måling og analyser innenfor omårdene temperatur, vibrasjon, akustikk
  • Utarbeidelse og gjennomføring av kurs innen miljøtesting
 
Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.