Mekanisk testing av metaller

I våre akkrediterte laboratorier kan vi utføre mekanisk testing og undersøkelser av metalliske materialer. Vi tilbyr også tredjeparts veiledning innen materialer og valg av materialer. 

Kiwa Teknologisk Institutt tilbyr et bredt spekter av tjenester knyttet til metalliske materialer. Våre kunder innen olje- og offshore, luft- og romfart og bilindustrien stiller store krav, både til vår fagkompetansen og prøvemetodene vi benytter.

Akkrediterte laboratorier

Våre laboratorier er akkreditert i henhold til ISO 17025. Les mer om våre sertifiseringer og akkrediteringer her.

Skal du teste materialer hos oss?

Last ned informasjonskrivet om hva vi kan teste og krav til prøvebiter her.

Testing av metalliske materialer

 • Mekanisk testing av metalliske materialer (trykk-, bøy- og strekkprøving)
 • Hardhetsmåling
 • Undersøkelser med mikroskop
 • Skade- og havariundersøkelser
 • Kvalifisering av sveiseprosedyrer
 • Spektografisk analyse av metaller
 • Testing i bruksmiljø (miljøtesting)

Veiledning innen metalliske materialer

 • Metalliske materialer og materialvalg
 • Overflatebehandling og korrosjonsvern
 • Varmebehandling
 • Kvalitetsrevisjoner
 • Sveising og sveiseteknologi
 • Produktutvikling
 • Skadeanalyse og havariundersøkelse

Kurs innen metalliske materialer

Teknologisk Institutt tilbyr flere kurs innen metalliske materialer. Se full oversikt over våre kurs her.

 
Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.