Tilstandskontroll og inspeksjon av betong og puss

Vi har instrumentering og kompetanse innen tilstandskontroll og inspeksjon av betong og betongkonstruksjoner. Dette inkluderer analyse av betong, betongkonstruksjoner samt påført maling og puss. Vi utfører kontroller i henhold til ISO 16311-2 med analyser i henhold til relevante ISO, NS og ASTM standarder. 

Vi utfører kontroller i henhold til relevante ISO, NS og ASTM standarder.
Hovedområdene vi utfører oppdrag på er:

 1. Mottakskontroll av fersk betong i henhold til krav i NS-EN 12350
 2. Tilstandskontroll av nye og eldre bygg i henhold til ISO 16311
 3. Vurdering av malingssystemer og puss på betongoverflater
 4. Fasthetsprøving av betong i henhold til NS-EN 12390 
 5. Kalibrering av luftporemåler til betong

1. Mottakskontroll av ferskbetong

Vi utfører mottakskontroll av betong på byggeplass i henhold til kravene i NS-EN 13670:2009+NA:2010 der det for utførelsesklasse 3 kreves systematisk og regelmessig kontroll. Denne kontrollen skal i henhold til SAK10 §14 utføres som uavhengig kontroll av en annen juridisk enhet enn foretaket som utfører arbeidet som kontrolleres.

Oppgavene som sikrer kvaliteten på byggeplassen inkluderer kontroll av kjøresedler, visuell kontroll, utførelse av slumptest, måling av luftinnhold og andre undersøkelsesmetoder. Ved å bruke oss til denne kontrollen sikrer dere uavhengighet samtidig som man kan være trygg på at dere mottar betong i henhold til det som er bestilt.

2. Tilstandskontroll av nye og eldre betongkonstruksjoner

Inspeksjon og tilstandskontroll utføres i forbindelse med ferdigstilling eller rehabilitering av støpte konstruksjoner. Dette gjelder både reparasjoner og nybygg der man vil vite om arbeidet er utført i henhold til spesifikasjon eller man har mistanke om at det kan være problemer med konstruksjonen. Gjennom en inspeksjon får vi innblikk i faktorer som kan påvirke styrke og levetid for konstruksjonen. Vi får også oversikt over betongens tilstand med tanke på rehabilitering og reparasjon av konstruksjonen. 

Hva inkluderer en tilstandskontroll eller inspeksjon?

 • Gjennomgang av byggeteknisk dokumentasjon
 • Dokumentasjon på tilstand
 • Enkel tilstandsvurdering
 • Laboratorieanalyser
 • Styrkeberegninger
 • Vurdering av maling og overflatetilstand

3. Inspeksjon av maling og belegg på støp og puss

Vi utfører også kontroll og beskrivelse av maling og overflatebehandling av betong. Dette inkluderer rådgivning med tanke på nybygg og rehabilitering av eksisterende skader på malingen. Ved riktig bruk av maling på betong og puss vil man kunne få en god levetid på behandlingen selv på vanskelige overflater. Vår rådgivning inkluderer både valg av produkttyper, forbehandling av betongen og påføring. Undersøkelser i forbindelse med dette inkluderer typisk fuktmålinger, vurdering av design og kontroll av betongens kvalitet.

Denne typer analyser utføres typisk på balkonger, fasader eller på større innendørs arealer som i garasjenanlegg.

4. Fasthetsprøving av betong

Vi utfører fasthetsprøving av betong på alle typer prøver. Vi kan reise ut å ta ut kjerneprøver ved behov og har utherdingskar for prøver av ferskbetong der dette er nødvendig.

Frem til vi i løpet av dette året får egen sertifisering for fasthetsprøving, samarbeider vi med andre sertifiserte laboratorier. 

5. Kalibrering av luftporemåler til betong

Bruker du luftporemålere for bestemmelse av luftinnhold i betong iht. EN 12350-7? For å være sikker på at resultatene fra prøvene er korrekte må luftporemåleren kalibreres regelmessig.

Kiwa Teknologisk Institutt er en ledende leverandør av kalibrering i Norge.

 

Hvorfor velge Kiwa?

 • Uavhengig tredjepart
 • Konkurransedyktige priser
 • Gode resultater som du kan stole på
 
Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.