Brannsikkerhet og alarmsystemer

Kiwa Teknologisk Institutt flere rådgivere med lang og bred erfaring innenfor fagområdet brannsikkerhet. Oppdragene dekker alt fra utarbeiding av brannkonsepter og analyser til prosjektering av automatiske slokkeanlegg og uavhengig kontroll av konsept, prosjektering og utførelse.

Les mer om våre tjenester under, eller kontakt oss for en uforpliktende prat. 

Brannteknisk prosjektering – Brannkonsept

Trenger bedriften din hjelp med brannteknisk prosjektering? Vi har sentral godkjenning for prosjektering av brannkonsept og kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 3.

Les mer om Brannteknisk prosjektering – Brannkonsept
Prosjektering av automatiske slokkeanlegg

Trenger bedriften din hjelp med prosjektering av automatiske slokkeanlegg? Vi har sentral godkjenning for prosjektering av slokkeinstallasjoner i tiltaksklasse 3. 

Les mer om Prosjektering av automatiske slokkeanlegg


For bygg i tiltaksklasse 2 eller 3 er det lovpålagt med uavhengig kontroll av brannkonsept. Vi har sentral godkjenning for kontroll av brannsikkerhet i tiltaksklasse 2 og3.

Les mer om Kontroll av brannkonsept
Brannsikkerhet i tunneler

Norske vegtunneler over 500 meter er iht. lovverket definert som særskilte brannobjekter. Dette medfører at de skal ha en brannvernleder og at det skal føres tilsyn og arrangeres øvelser i disse objektene. 

Les mer om Brannsikkerhet i tunneler


I henhold til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn skal byggeier dokumentere at brannsikkerheten er tilfredsstillende. Vi bistår byggeier med å utforme branndokumentasjon og branntekniske tegninger. 

Les mer om Branndokumentasjon og brannteknisk tegning


For å sikre at brannsikkerheten er ivaretatt på en god måte må det regelmessig gjennomføres brannøvelser. Vi kan bistå med å planlegge og gjennomføre dine brannøvelser. 

Les mer om Brannøvelse og brannvernopplæring


Eksisterende bygninger skal tilfredsstille dagens krav til brannsikkerhet. Vi gjennomfører branntekniske tilstandsvurderinger av bygninger som dokumenterer om krav til sikkerhet er oppfylt.

Les mer om Brannteknisk tilstandsvurdering eksisterende bygg
 
Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.