Vårt verdigrunnlag

Våre fire kjerneverdier er pålitelig, kompetent, dynamisk og inkluderende. 
Våre verdier

Pålitelig - Stol på oss!

  • Vi er ærlige, forutsigbare og gjør det som er rett - derfor er vi til å stole på
  • Vi er en nøytral tredjepart som leverer det vi lover, med fokus på habilitet, tillit og profesjonalitet

Kompetent - Vi gjør høy kompetanse tilgjengelig

  • Oppdaterte konsepter, aktiv kunnskapsdeling og strukturert arbeidsmetodikk sikrer rett kvalitet på alle våre leveranser
  • Vi har rett kompetanse til å forstå markedets behov, og bidrar til kontinuerlig forbedring og økt verdiskapning hos våre kunder

Dynamisk - Forvent endringsvilje

  • Vi er proaktive, forutseende og søker kontinuerlig forbedring i alt vi gjør
  • Vi forstår markedet kunden opererer i, og tilpasser oss kundens behov

Inkluderende - Du vil trives med samarbeidet

  • Vi vil hverandre vel, deler våre problemstillinger og lærer av våre kolleger
  • Vi er en jordnær og respektfull forretningspartner som vet at vi må lytte for å kunne levere
 
Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.