Styret i Kiwa Teknologisk Institutt

Styret består av:

  • Luc Leroy (styreleder)
  • Paul Hesselink
  • Rudy Niemantsverdriet
  • Vibeke Strømme
  • Gry Eian, 1. representant, Kiwa Teknologisk Institutt as
  • Torild Delin Kollsgård, 2. representant, Kiwa Teknologisk Institutt as
 
Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.