Ledelsen

Bilder-av-ledelsen2018_2
Navn Tittel E-post Telefon
Vibeke Strømme Admin.dir. vibeke.stromme@kiwa.com 474 00 525
Monica Ihle HR-direktør monica.ihle@kiwa.com 938 81 630 
Kjetil Grønevik CFO/Økonomidirektør kjetil.gronevik@kiwa.com 940 55 460
Laila Sande Kvalitet- og HMS-sjef laila.sande@kiwa.com 934 59 865
Anne-Cathrine Sandø Direktør Marked og kommunikasjon anne-cathrine.sando@kiwa.com 414 53 191
Dag Jørstad Direktør Laboratorietjenester dag.jorstad@kiwa.com 920 56 209
Runar Meland Direktør Inspeksjon runar.meland@kiwa.com 913 14 910
Jørn Are Granerud Daglig leder, Kiwa TI Sertifisering jorn.are.granerud@kiwa.com 959 59 696
 
Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.