Kiwa Byggdagen

Gratis fagseminar om gass- og brannsikkerhet og kjemikaliehåndtering i bygg 

Program   

Tid  Tema
08.30 - 09.00 Registrering
09.00 - 09.15 Velkommen
09.15 - 09.50 Fordeler med å bruke sertifisert personell ved prosjektering,
utførelse og kontroll av sprinkler og brannalarmanlegg.
Per Arne Lindvik, Kiwa Teknologisk Institutt
10.00 - 10.30 Hvilken betydning har den nye forskriften om
brannforebygging for byggeiere/brukere?
Jon Arve Brekken, Kiwa Teknologisk Institutt
10.30 - 11.00 Hva er byggeiers ansvar vedrørende gassanlegg?
Johan B. Langfeldt, Kiwa Teknologisk Institutt
11.00 - 11.40 Hvordan tilfredsstille kravene til kjemikaliehåndtering i bygg?
Stoffkartotek og nye regler for merking av kjemikalier.
Irene Solvang Sortland, Kiwa Teknologisk Institutt
11.40 - 12.15 Lunsj
12.15 - 13.00 Omvisning i lokalene for dem som ønsker dette

Arrangeres 6. oktober i Stavanger.

 

Send meg e-post om dette kurset

 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.