Lean ledelse - Workshop

Workshopen passer for alle som ønsker å lære mer om Lean ledelse . Du lærer grunnleggende prinsipper og ferdigheter i hvordan utøve Lean ledelse. Samtidig oppnår du økt forståelse for Lean kultur.

Workshopen gjennomføres i samarbeid med Kjetil Bang-Olsen fra Improvement Group. Les mer om Kjetil sine tanker rundt Lean ledelse og kultur her.

På workshopen får du en grundig gjennomgang av ledelse, involvering og motivering i et Lean perspektiv. Samtidig prinsipper i forbindelse med kontinuerlig forbedring vinklet mot ledelse.

Våre trenere er erfarne rådgivere med erfaring fra både kurs og rådgivning. Ved å delta på kurset vil du blir tryggere i hvordan utøve Lean Ledelse. Du lærer hvordan du skal lede, involvere i et Lean perspektiv.

Workshopen gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, trening og erfaringsutveksling.

Hvem passer workshopen for?

 • Personer som er ansvarlig for å gjennomføre implementering av Lean filosofien
 • Personer som har ansvar for Lean i virksomheten
 • Personer som ønsker å lære og oppnå ferdigheter i Lean ledelse
 • Ledere 

Hva lærer du?

 • Ledelse, involvering og motivering i et Lean perspektiv
 • Prinsipper i forbindelse med kontinuerlig forbedring vinklet mot ledelse
 • Lean ledelse og Lean lederskap
 • Strategisk planlegging Hoshin Kanri
 • Hvordan oppnå gevinstrealisering
 • Teamutvikling 
 • Lean kultur

Hva får du igjen for å delta?

 • Bli tryggere i lederrollen og hvordan utøve Lean ledelse
 • Bli i stand til å gjennomføre en effektiv implementering av Lean
 • Bli i stand til å videreføre virksomhetens Lean arbeid
 • Bli trygg på hvordan foreta målinger og dokumentere resultater

Hvorfor velge oss?

 • Bli undervist av erfarne rådgivere med lang erfaring fra Lean
 • Vår praktiske tilnærming gjør at du får trene på sentrale aktiviteter og utveksle erfaringer med andre
 • Du får tilgang til hjelpemidler og maler du kan bruke i egen bedrift

Våre andre kurs innen Lean:

Lean Gult belte

Lean Grønt belte

Lean Sort belte

Lean HMS

Improvement Group
 
Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.