Lean Grønt belte

Kurset gir kunnskap om Lean kultur, metoder og verktøy og om hva som er viktig for igangsetting og gjennomføring av Lean prosesser i egen virksomhet.

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og erfaringsutveksling.

Kurset inngår i Leanskolen og forutsetter kunnskap på Gult belte nivå.

Dersom det er ønskelig, kan kurset holdes bedriftsinternt, og da med mulighet for tilpasninger til egen virksomhet. Ta kontakt for nærmere informasjon med Viggo Johannessen, viggo.johannessen@ti.no eller mob: 922 28 840.

 

«

Jeg synes kurset var godt bygd opp med bra progresjon og fremdrift i materialet slik at vi som deltok hele tiden måtte være "på" for å holde tritt med kursholdere!
Innholdet var interessant og jeg fant nye måter å tallfeste og vurdere egne prestasjoner.
Vår bedrift har allerede foretatt de første observasjoner og funnet måltall som vi ønsker å forbedre gjennom hva vi lærte på kurset.

»

– Erling Rosenlund, Produksjonsleder, Westgaard

 

«

Kiwa TI har hjulpet meg med å forstå hvordan LEAN kan brukes i egen bedrift. Kursholder var dyktig til å formidle og engasjere kursdeltakerne. mellom de to samlingene hadde jeg en hjemmeoppgave på LEAN VSM som var veldig matnyttig til å forstå kurset enda bedre. Jeg anbefaler alle som vurderer eller jobber med LEAN i dag å gjennomføre dette kurset i regi av Kiwa TI.

»

– Marius Andre Moe, Kvalitetsleder, H.I. Giørtz Sønner AS

Hvem passer Grønt belte for?

 • Medarbeidere som får eller har et ansvar for gjennomføring av forbedringsprosjekter/prosesser i virksomheten

Hva lærer du?

 • Metoder for medarbeiderinvolvering
 • Metoder og verktøy for å utvikle og gjennomføre Lean prosesser, herunder
  5S, 7W, VSM, A3, bruk av tavler, problemløsningsmetoder, 5xH
 • Hvilken lederadferd som er hensiktsmessig for utvikling av en Lean kultur
 • Hvordan utvikle en kontinuerlig forbedringskultur og medarbeidertilfredshet

Hva får du igjen for kurset?

 • Du blir bevisst på hva som hemmer og fremmer en god Lean kultur i virksomheten
 • Du kan anvende en rekke metoder og verktøy som kan nyttes i forbedringsarbeidet

Hvorfor velge oss?

 • Bli kurset av dyktige kursholdere med lang erfaring fra kurs og rådgivning innen Lean
 • Vår praktiske tilnærming gjør at du får kunnskap som du kan implementere i egen bedrift etter fullført kurs

Kurset går over 2 + 2 dager, med hjemmeoppgave mellom samlingene. Kurset avsluttes med en kompetansetest.

 • Oslo 14.03.2019 - 15.03.2019 09.04.2019 - 10.04.2019

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  2 + 2

  Pris:
  15.990,00

  Meld meg på
 • Oslo 17.09.2019 - 18.09.2019 09.10.2019 - 10.10.2019

  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo

  Antall dager:
  2 + 2

  Pris:
  15.990,00

  Meld meg på
 
Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.