Kurs for deg som skal sertifisere virksomheten

Er din bedrift allerede sertifisert, eller planlegger dere sertifisering? Vi har kursene både for deg som står i startgropa og deg som allerede har et veletablert ledelsessystem.

Våre kursledere har selv lederbakgrunn og erfaring fra rollen som kvalitetssjef, revisor og rådgiver. De har inngående kunnskap om standardene og vet hva sertifiseringsorganene ser etter når de kommer på revisjonsbesøk. Men enda viktigere – de vet hva som skal til for å implementere et ledelsessystem som hjelper din bedrift med å lykkes.

En sertifisering kan være så mye mer enn et sertifikat på veggen. Men da må ledelsessystemet være designet for å nå dine forretningsmessige mål, og ikke bare sikre samsvar med en standard. Våre kursledere viser deg hvordan!

 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.