Introduksjon til ny ISO 45001

På kurset lærer du om standardens krav, og du får kunnskap om hvordan du kan bruke standarden til å forbedre arbeidsmiljøet og nå virksomhetens mål.

Våre undersøkelser blant kursdeltagere viser at:

 • 6 av 10 virksomheter sier at ISO 45001 vil være nyttig for dem å bruke
 • 6 av 10 virksomheter ønsker å bli sertifisert
 • 5 av 10 sier at virksomheten vil kreve at leverandører etterlever kravene i ISO 45001

Dette betyr at din virksomhet bør kjenne standarden og være forberedt på å kunne etterleve denne.

ISO 45001, ledelsessystemer for arbeidsmiljø er en standard som bidrar til utvikling av arbeidsmiljøet i din virksomhet. Standarden gir også muligheten for å bli sertifisert.

Vi anbefaler introduksjonskurset både til virksomheter som er sertifisert iht. OHSAS 18001 og alle virksomheter som har et internkontrollsystem iht. forskrift om systematisk HMS-arbeid i virksomheter. Kurset gir deg et godt beslutningsgrunnlag for å vurdere bruken av standarden og for å beslutte om virksomheten skal bli sertifisert.

 

«

Tusen takk for en flott kursdag i Trondheim på Introduksjonskurs til ISO 45001 - Ny standard for krav til ledelsessystem for arbeidsmiljø.
Kurset ga en veldig fin innføring til standarden og en god beskrivelse av omfanget av den og hvordan det bør jobbes for å etablere et slikt system.
Jeg tror at et ledelsessystem for arbeidsmiljø vil bidra til at krav arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter lettere overholdes enn uten et slikt system. Det vil dermed bidra til faktiske forbedringer og forebygging av sykdom og skader.
Har tatt flere kurs hos dere tidligere og vet at dere leverer!

»

– Elisabeth Lund, Dalig leder, HMS tjenesten

«

Kurset var veldig KONKRET, "hands-on" og bra. 

»

– Arne Roald, Aksjonslæring AS

Hvorfor velge våre kurs - mer enn bare standard

 • Vi har vært med på å utvikle ISO 45001, den nye internasjonale standarden for arbeidsmiljø
 • Våre kursledere har lederbakgrunn og lang praktisk erfaring fra HMS- og arbeidsmiljøarbeid. Det gjør dem i stand til å løfte kravene fra standarden opp til et praktisk nivå. Ikke bare kan de fortelle deg om kravene i standarden, men de gir deg verdifull kunnskap om hvordan du i praksis kan møte disse kravene – og ikke minst hvordan din virksomhet kan bruke standarden til å forbedre sine prestasjoner.

Hvem bør delta på kurset

 • Du som har ansvar for ledelsessystemet i virksomheter som er sertifisert iht. OHSAS 18001, ISO 9001 eller ISO 14001
 • Du som er leder med ansvar for å sikre at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig
 • Du som har en HMS-funksjon i virksomheter og ser behovet for å oppgradere HMS-Internkontrollsystemet
 • Du som gjennomfører internrevisjoner av ledelsessystemer for HMS og arbeidsmiljø
 • Du som gjennomfører eksterne revisjoner av ledelsessystemer
 • Alle som ønsker mer kunnskap om ISO 45001 – Ledelsessystemer for arbeidsmiljø

Du vil ha nytte av kurset uavhengig av om du jobber i offentlig eller privat sektor.

Hva lærer du?

 • Om hensikten med ISO 45001 og kravene i standarden
 • Oppbygging av ISO 45001, og hvordan standarden henger sammen med andre ISO-standarder, blant annet ISO 9001
 • Hvordan kravene i ISO 45001 skiller seg fra krav i OHSAS 18001 og HMS-Internkontrollforskriften
 • Viktige prinsipper for systematisk arbeid som kan sikre kontinuerlig forbedring og varig endring
 • Hva som kreves for å bli sertifisert iht. ISO 45001
 • Hvordan arbeidsmiljøarbeidet kan utvikles i tråd med internasjonale krav
 • Nytteverdien av å ta i bruk ISO 45001 for å forbedre eget arbeidsmiljøarbeid

Hva får du igjen for kurset?

 • Verdifull kunnskap om hva som kreves for å etterleve standarden og bli sertifisert iht. ISO 45001
 • Du kan være forberedt på eventuelle krav om sertifisering fra kunder
 • Du er oppdatert på hvordan arbeidsmiljøarbeidet kan utvikles i tråd med internasjonale krav
 • Du kan vurdere nytten av å ta i bruk ISO 45001 for å forbedre eget arbeidsmiljøarbeid
 • Du har et godt grunnlag for å ta stilling til om virksomheten eksisterende ledelsessystem og/eller systematiske HMS-arbeid bør oppgraderes

 

Send meg e-post om dette kurset

 
Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.