Populære kurs:

Grunnkurs i kvalitetsledelse iht. ISO 9001

Grunnkurs i kvalitetsledelse

Ett kurs - starten på fire sertifiseringer. Dette er kurset for deg som ønsker en karrière innen kvalitetsledelse.

Les mer

Kurs i Visuell Inspeksjon (VT)

Kurset for deg som vil bli NDT-operatør i den kanskje viktigste testmetoden innen NDT.

Les mer
articleimg

Om Kiwa TI som kursholder

Gjennom vår 100 år lange historie har kurs hele tiden vært en viktig del av virksomheten. Kurstilbudet har kontinuerlig utviklet seg i takt med markedet og fremveksten av nye næringer.

Vi tilbyr over 100 kurstitler. I våre skoler har vi satt sammen kursrekker som gir deg en helhetlig kompetanse innenfor fagområdet.

Felles for kursene er at de danner grunnlag for anerkjente personlige sertifiseringer og godkjenninger – eller gjør kursdeltakerne i stand til å jobbe mot sertifisering av systemer og produkter i egen bedrift.

Vi utvikler kurs spesielt for din bedrift
Alle våre kurs kan tilpasses konkrete behov og ønsker din bedrift har. Vi kan også utvikle kurskonsepter fra bunnen av, spesielt tilpasset din bedrift.

 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.