Veiledning og opplæring innen kalibrering

Som en støttefunksjon til personell med kalibrering som en del av sitt ansvarsområde, tilbyr vi veiledning innen kalibrering. Kiwa Teknologisk Institutt er det største kommersielle kalibreringslaboratoriet i landet.

Har du ansvaret for kalibrering eller for å sikre kvaliteten på bedriftens måleutstyr, men er usikker på hvilke krav du bør stille til dette? Regelmessig kalibrering av instrumenter og utstyr er vesentlig for å sikre korrekte måleresultater, og dermed en viktig del av kvalitetssikringen for mange bedrifter. Samtidig er det en rekke faktorer som påvirker kravene til hensiktsmessig kalibrering, som det kan være krevende å holde oversikt over.

Veiledning

Har du stilt deg ett eller flere av disse spørsmål i det siste?

 • Hvor ofte skal bedriftens måleutstyr kalibreres?
 • Hva skal et kalibreringsdokument inneholde?
 • Hvordan leser og forstår jeg kalibreringsdokumentet?
 • Skal jeg velge akkreditert og sporbar kalibrering av mine måleinstrumenter?

Hvis svaret er ja på ett eller flere av disse, bør du se nærmere på hvilken veiledning vi kan bistå med:

 • Telefonassistanse i ett år for instrumenter som TI kalibrerer
 • Lær å lese kalibreringsdokumentasjon
 • Lær å forstå hva måleusikkerhet er og hvordan man bruker den

Ta kontakt med oss, om du ønsker et pristilbud.

Kurs

Vi skreddersyr kurs for personer som jobber med mekanisk måleteknikk.

 • Generell måleteknikk
 • Behandling av mekanisk måleutstyr
 • Oppbevaring av utstyr
 • Rett verktøy til rett jobb
 
Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.