Kalibrering av måleinstrumenter for temperatur

Kiwa Teknologisk Institutt kan kalibrere utstyr for temperaturmålinger i området -80°C til +1 200°C. Regelmessig kalibrering sikrer korrekte måleresultater og høy kvalitet på produksjonsprosessen og sluttproduktet.

I tillegg til våre faste laboratorier, tilbyr vi også "onsite" kalibrering av utstyr for temperaturmålinger. Våre mobile laboratorier er på veien store deler av året. Ved å benytte deg av denne tjenesten slipper du tap av verdifull tid forårsaket av instrumenter og systemer som er nede.

For temperaturer under 600°C benyttes SPRT-25 som hovedreferanse. For temperaturer over 600°C benyttes TC-element type S. Temperaturreferanse er kalibrert mot ITS-90 fikspunkt og møter kravene til interpolasjonsinstrumenter.

Vi kalibrerer følgende utstyr:

  • Pt-100 elementer
  • Termoelementer
  • Direktevisende termometer
  • Temperaturtransmittere
  • Temperaturskrivere
  • Temperaturkalibratorer
  • Pyrometer
  • Dataloggere
 
Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.