Service og reparasjon av måleutstyr

Kiwa Teknologisk Institutt er servicepartner for FLUKE og JDSU i Norge og Sverige. Vi kan også utføre service og reparasjoner på et bredt spekter av annet utstyr.

Vi utfører service og reparasjoner på alt av utstyr for FLUKE og JDSU. I tillegg utfører vi service og reparasjoner på det meste av utstyret vi kalibrerer. Ta kontakt med oss for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg.

FLUKE Service

Kiwa Teknologisk Institutt as er autorisert servicepartner for FLUKE i Norge. Vi utfører service, reparasjon og kalibrering av alle FLUKE-instrumenter.

Les mer om FLUKE - Service og kalibrering


Kiwa Teknologisk Institutt as er servicepartner for JDSU i Norge. Vi utfører reparasjon og kalibrering av utstyr fra JDSU (Wandel & Goltermann, Wavetek, TTC, Schlumberger, Chase og Cheetah).

Les mer om JDSU service
 
Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.