Kalibrering av mekanisk utstyr

Er du i tvil om ditt mekaniske måleutstyr måler riktig? For å sikre riktige målinger er det nødvendig å kalibrere måleinstrumentene med jevne mellomrom. Kiwa Teknologisk Institutt kalibrerer de fleste typer mekanisk måleutstyr og verktøy.

Vi utfører kalibrering og oppmåling for kunder innen alle typer industri. Laboratoriet er akkreditert for de fleste parametre, og våre normaler er dokumentert sporbare til internasjonale/nasjonale laboratorier. Vi utfører også service og reparasjon på en rekke typer verktøy.

Kalibrering på stedet

Vi utfører kalibrering i kundens lokaler på de fleste områdene. Dette gir vesentlig kortere nedetid i produksjonssystemer og annet arbeid der mekanisk måleutstyr er i bruk. Mobil kalibrering bidrar i tillegg til redusert transportslitasje.

Mekanisk utstyr

Vi kalibrerer følgende typer mekanisk måleutstyr:

 • Standard måleutstyr
 • Lastceller og vekter
 • Fiksturer og jigger (etter tegning)
 • Momentnøkler
 • Pneumatiske og hydrauliske trekkere
 • Kontur og ruhet
 • Gjenger; gjengetolker og gjengeringer, både sylindriske og koniske (NPT)
 • Passbiter 0,5 - 100 mm og 125 – 500 mm.
 • Planbord (steinskiver)

Akkreditert kalibrering

Vi utfører akkreditert kalibrering av følgende mekanisk utstyr:

 • Passbiter 0,5 - 100 mm og 125 – 500 mm.

Måleoppdrag etter tegning

Vi utfører verifisering av fiksturer og jigger etter tegning.

Kurs

Vi skreddersyr kurs for personer som jobber med mekanisk måleteknikk.

 • Generell måleteknikk
 • Behandling av mekanisk måleutstyr
 • Oppbevaring av utstyr
 • Rett verktøy til rett jobb
 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.