Kalibrering av utstyr til bilverksteder

Kiwa Teknologisk Institutt har bred kompetanse innen kjøretøyteknologi og verkstedsdrift. I nærmere 30 år har vi levert kalibreringstjenester til bilbransjen. Vårt mobile laboratorium utfører oppdrag for mer enn 800 verksteder landet rundt, fra Kirkenes i nord til Mandal i sør.

Ved sertifisering og periodisk kjøretøykontroll kreves det at verkstedet har rutiner for kalibrering av sitt måleutstyr og at dette blir utført av en kompetent leverandør.

Abonnementsordning for kalibrering i verkstedet

Kalibrering for bilverksteder er en abonnementsordning, der vi ved et årlig besøk i verkstedene utfører standard sporbar kalibrering etter mer enn 20 forskjellige standarder. I tillegg utfører vi ved behov justeringer og reparasjoner. Vårt brede tjenestetilbud gjør at vi kan tilby en avtale som dekker verkstedets totale behov for service, kalibrering og årskontroll.

Akkreditert kalibrering av bilverksteder som utfører PKK

Fra 1.juli skal alle bilverksteder som gjennomfører PKK ha utført akkreditert kalibrering i henhold til ISO 17025 av sitt PKK-utstyr. Leverandør av kalibreringstjenesten må være godkjent av Norsk Akkreditering. Vi er en ledende leverandør av kalibrering i Norge og har levert kalibrering til bilbransjen i over 30 år. Teknologisk Institutt har vært akkreditert for kalibrering siden 1993, og har over tid utvidet akkrediteringen til å også omfatte alt utstyr som kreves kalibrert iht. PKK-forskriften. 

Les mer om akkreditert kalibrering for verksteder som utfører PKK her

Kiwa samarbeider med BUSkvalitet2

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. For brukere av BUSkvalitet 2 blir kalibreringsbevis lagret rett på utstyret. Kalibreringsoppgaven flyttes frem til neste forfall, og avvik registreres automatisk.

Kvalitetskontroll av bilverksteder

Kiwa Teknologisk Institutt gjennomfører kvalitetskontroller for bilverksteder og forhandlere. Vi kan bistå deg med å kartlegge og forbedre kvaliteten på ditt verksted - fra første kundekontakt til overlevering av bil etter service.

Les mer om kvalitetskontroll av bilverksteder her

 
Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.