Friksjonsmåling av helikopterdekk

Vi kan bistå deg med friksjonstesting av helikopterdekk på plattformer og utføre inspeksjon i henhold til gjeldende standarder.

Hvorfor måle friksjon?

Det er strenge krav til friksjon mellom helikopter og helikopterdekk på fartøy og offshore-installasjoner, men også for personell som beveger seg på helikopterdekk.

Hvordan kan vi måle friksjon?

Vi måler friksjon på de fleste typer overflater ved hjelp av «braked wheel technique».

Det brukes følgende utstyr for målingene:

Friksjonsmåler type Coralba Portable Friction Tester, som møter kravene til NORSOK C-004, the Civil Aviation Authority of Norway, the Norwegian Maritime Directorate, EU norm EN1436 and CAP 437.

Kiwa TI tilfredstiller kravene som uavhengig tredjepartsleverandør. Etter utført oppdrag utformes rapport som viser resultatet av friksjonsmålingene for alle deler av overflaten.

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

 
Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.