Kalibrering av elektrisk måleutstyr

Kiwa Teknologisk Institutt kalibrerer elektriske måleinstrumenter og annet elektrisk utstyr. Regelmessig kalibrering sikrer korrekte måleresultater og høy kvalitet på produksjonsprosessen og sluttproduktet.

Bruker din bedrift elektriske måleinstrumenter til design, utvikling, testing og produksjon? For å sikre riktige målinger er det nødvendig å kalibrere måleinstrumentene med jevne mellomrom.

Kiwa Teknologisk Institutt har lang erfaring fra kalibrering av elektronisk utstyr. I tillegg til våre faste laboratorier, tilbyr vi også On-site kalibrering av elektronisk utstyr. Våre mobile laboratorier er på veien store deler av året. Ved å benytte deg av denne tjenesten slipper du tap av verdifull tid forårsaket av instrumenter og systemer som er nede.

Akkreditert og sporbar kalibrering

All kalibrering vi utfører er sporbar til nasjonale og internasjonale standarder. Vi kan også utføre akkreditert kalibrering innen en rekke parametere på både lav- og høyfrekvens måleutstyr.

Kalibrering av lavfrekvent elektrisk utstyr

 • Multimeter, oscilloskop, tellere
 • Kabelmåleutstyr
 • LAN kabelmeter, datakommunikasjonsutstyr
 • Pyrometer, lys (UV og hvitt)
 • Strøm, spenning, motstand, kalibratorer
 • Høyspenningsutstyr
 • LCR måleinstrumenter

Kalibrering av høyfrekvent elektrisk måleutstyr (<26,5GHz)

 • Spektrum- og nettverksanalysatorer
 • Mikrobølgeutstyr
 • Dempeledd (faste/variable)
 • Nivåmåleutstyr
 • Effektmålutstyr
 • Frekvenstellere og referanser
 • Radiokommunikasjontestsett
 • Generatorerer
 • Måleutstyr for PCM og datatransmisjon

Kalibrering av fiberoptisk utstyr

 • OTDR
 • Effektmeter
 • Lyskilder
 • Optisk spektrum
 • Dempeledd

Kalibrering av kringkastingsutstyr

Teknologisk Institutt har landets største mobile kalibreringslaboratorium for digitalkringkasting!

Et av våre mobile laboratorier er spesialutstyrt for kalibrering av kringkastingsutstyr. Vårt omfattende analoge kalibreringslaboratorium har i de senere år blitt utvidet for å kunne kalibrere det nyeste digitale kringkastingsutstyret. Ta kontakt for tilbud tilpasset ditt behov.

Måleområder for kalibrering av elektrisk utstyr

LF

Spenning: AC /DC 0-5 kV
Strøm: AC 0-20 A
Strøm: DC 0-50 A
Tangamperemeter 2000A AC/DC
Motstand 0-100 Gohm

FREKVENS

Frekvens 0-26,5 GHz

HF

SWR Nivå -140dBm til +20dBm
Calfaktor
Attenuator

FIBEROPTIKK

Bølgelengdene 850, 1300/1310, 1550 og 1625 nm

 
Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.