Jobb hos Kiwa Teknologisk Institutt [Spennende jobbmuligheter]

Vi ansetter stadig nye medarbeidere, både nyutdannede og erfarne, for å styrke vår faglige og forretningsmessige utvikling. For oss er det viktig at du er en nysgjerrig, initiativrik og selvstendig medarbeider som ønsker å dele din kunnskap både med kolleger og kunder.

Vi legger stor vekt på å skape gode ansettelses - og arbeidsforhold slik at vi utvikler oss til stadig å bli en bedre bedrift til nytte for våre kunder.
Våre medarbeidere skal vite hva som forventes av dem, de skal få anerkjennelse for godt utført arbeid og oppleve at vi bryr oss om hverandre på en positiv måte. Medarbeidere skal oppmuntres til videreutvikling. Vi har også alle et ansvar for å dele innsikt og kunnskap med kolleger og kunder og bidra til et positivt og utviklende arbeidsmiljø.

Ved å gi den enkelte medarbeider meningsfulle oppgaver, tilhørighet, personlig og faglig utvikling legges grunnlaget for at Kiwa TI skal være en sterk arbeidsplass med gode økonomiske resultater.

Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler, men det viktigste er oppfølgingen og dialogen som skjer i det daglige arbeidet mellom leder og medarbeider.

Mer om jobb & karriere:

Ledige stillinger

Vi ansetter stadig nye medarbeidere som kan styrke vår fa...

Hva vi tilbyr

Vi legger vekt på at du får en god start når du begynner...

Medarbeider- og kundeundersøkelser

Hvert år gjennomfører vi en medarbeiderundersøkelse i bed...

Hvem som jobber for oss

Vi er totalt 200 medarbeidere, med hovedvekt av sivilinge...

Kontakt oss
Monica Ihle

Tlf (+47) 938 81 630

Send e-post
 
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Kiwa samarbeider med BUS

Kiwa Teknologisk Institutt og BUS har utviklet en løsning for automatisk innlesing av kalibreringsbevis i BUSkvalitet2. Det gir ditt bilverksted enkel administrasjon av kalibrering.

Kurskatalogen for 2018

Kurskatalogen for 2018 er her, med mange spennende kurstitler. Kiwa Teknologisk Institutt har 100 års erfaring som kursleverandør og kan utvikle faglig og pedagogisk sterke kurs innen våre fagområder.