Sikkerhet & beredskap

Teknologisk Institutt tilbyr rådgivning innen risiko, sikkerhet og beredskap. Vi bistår din bedrift med å planlegge og gjennomføre risikoanalyser ved hjelp av metoder som grovanalyse og sikkerjobbanalyse (SJA).

Arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet. En risikovurdering er en grundig gjennomgang av potensielt farlige forhold i virksomheten. Dersom virksomheten ønsker å sertifisere seg etter standarden for miljøstyring, ISO 14001, er det også nødvendig å foreta en risikoanalyse.

Hva kan Teknologisk Institutt bidra med innen risiko, sikkerhet og beredskap?

  • Rådgivning innen risiko og sikkerhet, HMS, og miljøledelse
  • Risiko- og sårbarhetsanalyser i virksomheter
  • Risikoanalyser knyttet til maskiner og prosessanlegg
  • Risikovurdering av anleggsarbeid
  • Grovanalyse
  • Sikkerjobbanalyse (SJA)
  • Kurs og skreddersydd opplæring i sikker-jobb-analyse (SJA) og risikoanalyse i praksis
  • Sikkerhetsopplæring for teknisk personell som utfører eller har ansvaret for gassmåling i forbindelse med sikkerhetsklarering og arbeids- eller endringstillatelser
  • Kurs for medisinsk og teknisk personell som står for drift, vedlikehold og kontroll av kvaliteten på drikkevann
Gassmålinger og entringstillatelser

Kurs for personell som skal foreta målinger i forbindelse med entringstillatelser for arbeid i tanker, rom og rørledninger som har inneholdt brannfarlige eller helsefarlige stoffer.

Les mer
ISO 9001:2015 Gap analyse

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. Vår ISO 9001:2015 Gap-analyse vil gjøre deg bedre rustet til å møte kravene i den nye standarden.

Les mer
NYHET: Kurs i strålevern (NDT)

Obligatorisk forkurs for deg som skal sertifiseres for NDT-metoden radiografisk prøving (RT). Vi har kurs i de fleste NDT-metoder. Bestill kurset i dag.

Les mer