V170 Sikkerhet og beredskap

Kurset skal gjøre deg i stand til å kunne bistå virksomheten med planlegging og gjennomføring av risikoanalyser og risikoreduserende tiltak og bruke resultatet av risikoanalysen for dimensjonering av bedriftens beredskap og industrivern.

Mål for kurset:

Du skal etter kurset:

 •   ha forståelse for risikoanalyse som verktøy i risikostyring
 •   kjenne myndighetskrav til bruk av risikoanalyser
 •   kunne lede gjennomføringen av en grovanalyse
 •   kunne lede gjennomføringen av en sikker jobb analyse (SJA)
 •   ha kjennskap til metoder for kvantitative og kvalitative risikoanalyser
 •   kunne planlegge bedriftsintern beredskap med grunnlag i risikoanalysen
 •   kunne planlegge, gjennomføre og evaluere beredskapsøvelser
 •   være kjent med lover, forskrifter og ansvarsforhold innen brann- og ulykkesforebyggende arbeid

Gjennomføring:

Undervisningen gjennomføres i form av forelesninger og gruppearbeid med veiledning.

Pensum

Det er viktig at du er godt forberedt til samlingen for hver modul. Pensumlisten kan du laste ned her. Vær oppmerksom på at pensumlisten kan endres fra gang til gang. Den oppdaterte pensumlisten er tilgjengelig fire uker før kurset starter. Du vil også få tilsendt pensumlisten på e-post fire uker før kursstart.

Forkunnskaper

Det kreves at du har gjennomgått Grunnopplæring i arbeidsmiljø eller har tilsvarende kompetanse i løpet av de fem siste årene. Utdanning/praksis må kunne dokumenteres.

 • Oslo 20.04.2015 - 24.04.2015
  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo
  Antall dager:
  5
  14.490,00 Meld meg på:
 • Oslo 18.04.2016 - 22.04.2016
  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo
  Antall dager:
  5
  14.490,00 Meld meg på:
 • Oslo 24.04.2017 - 28.04.2017
  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo
  Antall dager:
  5
  14.490,00 Meld meg på:
 • Oslo 16.04.2018 - 20.04.2018
  Sted:
  Kabelgaten 2, 0580 Oslo
  Antall dager:
  5
  14.490,00 Meld meg på:

Send meg e-post om dette kurset

NYHET: Kurs i strålevern (NDT)

Obligatorisk forkurs for deg som skal sertifiseres for NDT-metoden radiografisk prøving (RT). Vi har kurs i de fleste NDT-metoder. Bestill kurset i dag.

Les mer
Hva er nytt i ISO 9001:2015?

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. I dette kurset lærer du mer om hvordan endringene vil påvirke din bedrift.

Les mer
Gassmålinger og entringstillatelser

Kurs for personell som skal foreta målinger i forbindelse med entringstillatelser for arbeid i tanker, rom og rørledninger som har inneholdt brannfarlige eller helsefarlige stoffer.