TK iht. Byggevareforordningen

Det er påkrevd CE-merking av lastbærende stål- og aluminiumskomponenter som benyttes i norske bygningskonstruksjoner. Vi er utpekt som Teknisk kontrollorgan iht. byggevareforordningen for NS-EN 1090-1. 

Les mer
Er du utstyrsansvarlig i egen bedrift?

Vi har gleden av å tilby våre kalibreringskunder muligheten til å bruke våre systemer for å registrere informasjon om egen kalibrering, årskontroller, verifiseringer og service. 

Les mer