TK iht. Byggevareforordningen

Det er påkrevd CE-merking av lastbærende stål- og aluminiumskomponenter som benyttes i norske bygningskonstruksjoner. Vi er utpekt som Teknisk kontrollorgan iht. byggevareforordningen for NS-EN 1090-1. 

Les mer
Raskeste vei til nytt styringssystem

SystemEasy er et nytt produkt fra Teknologisk Institutt for rask og effektiv implementering av et styringssystem iht
ISO 9001, ISO 14001 eller OHSAS 18001
i små og mellomstore bedrifter.

Les mer