Ekstrakurs: FROSIO Isolasjon

Vårt kurs møter kravene til inspektører av teknisk isolasjon iht. Statoil TR 1660.

Oslo: 26.01.2015 - 06.02.2015

Les mer
Gassmålinger og entringstillatelser

Kurs for personell som skal foreta målinger i forbindelse med entringstillatelser for arbeid i tanker, rom og rørledninger som har inneholdt brannfarlige eller helsefarlige stoffer.

Les mer
ISO 9001:2015 Gap analyse

Verdens mest anerkjente standard for kvalitetsstyring, ISO 9001, står ovenfor betydelige endringer. Vår ISO 9001:2015 Gap-analyse vil gjøre deg bedre rustet til å møte kravene i den nye standarden.

Les mer