TK iht. Byggevareforordningen

Det er påkrevd CE-merking av lastbærende stål- og aluminiumskomponenter som benyttes i norske bygningskonstruksjoner. Vi er utpekt som Teknisk kontrollorgan iht. byggevareforordningen for NS-EN 1090-1. 

Les mer
Ekstrakurs: FROSIO Isolasjon

Vårt kurs møter kravene til inspektører av teknisk isolasjon iht. Statoil TR 1660.

Bergen: 27.10.2014 - 07.11.2014
Oslo: 26.01.2015 - 06.02.2015

Les mer